Hälsobarometern bedriver hälso- och sjukvård mot företag och privatpersoner

Hälsobarometern AB bryr sig om din hälsa. På mottagningen arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor med förebyggande hälso- och sjukvård. Här finns möjlighet att få hälsokontroller utförda, de erbjuds även vaccinationer och möjlighet att teckna företagsavtal.
Många drar sig av olika skäl för att kontrollera sin hälsa trots att de är medvetna om att hälsokontroller kan upptäcka och förebygga behandlingsbara sjukdomar. De flesta sjukdomar såsom övervikt, diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck kan förbättras och skadorna bromsas om de upptäcks i tid. Det sparar dessutom tid, lidande och pengar.
 
På Hälsobarometern kommer man till en lugn och avspänd miljö i fantastiska lokaler centralt i Vasastan. Hälsobarometern är ett företag som drivs av fyra specialistutbildade sjuksköterskor; Britt-Marie Moberg, Karin Åberg, Annelie Armstrong och Ann-Marie Fransson - alla med lång erfarenhet från akutsjukvård och företagssjukvård. De har  tidigare arbetade på bland annat Södersjukhuset men kommer närmast från Sophiahemmet, där de framförallt har arbetat med klienter som har en sjukvårdsförsäkring i Skandia. Hälsobarometern utför stora hälsokontroller med uppföljning och intyg som kräver medicinskt utlåtande och vänder sig till både privatpersoner och företag.
- Vi utför tillsammans med specialistutbildade läkare hälsokontroller på en individanpassad nivå, säger Britt-Marie Moberg.
I undersökningen ingår kontroll av syn, hörsel, blodtryck, puls, EKG, spirometri (lungfunktionstest), konditionstest,  vikt, urinanalys och en bred screening av blodprover. Besöket tar cirka en timme och efter två veckor sker en uppföljning av läkare där resultatet presenteras samt ett hälsosamtal genomförs.
För Hälsobarometern är det självklart att följa upp och vägleda klienten till en bättre hälsa och därmed en ökad livskvalitet. Förutom den rent medicinska biten kan man då diskutera om patienten skulle må bättre av att se över sina vanor;  kanske ändra sin kost, sitt leverne och börja motionera. Det är också viktigt att få patienten att känna sig trygg i förhållandet med sin läkare. Medicinskt ansvarig läkare på mottagningen är Dr Göran Bülow.
- På många ställen kommer man in på en mottagning och får först tala med en sköterska över en disk, får ett turnummer och sätter sig sedan och väntar. Vi vill ge en mer personlig service i en trevlig och välkomnande miljö, säger Annelie Armstrong.

Hälsobarometern

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 08-6735150
Fax: 08-6735120


Email:
info@halsobarometern.se

Adress:
Hälsobarometern
Surbrunnsgatan 40
11348 STOCKHOLM

| 13 SENASTE FÖRETAGEN